日本語  tiếng Việt  

Diễn đàn kinh tế
Nhật Bản -Việt Nam
Top Page
Xin chào
Tổ chức

 Lời chào của Nguyên Chủ tịch Diễn đàn

 

Diễn đàn kinh tế Nhật Bản -Việt Nam
Nguyên Chủ tịch Nobuya Minami

 Sự phát triển của Nhật Bản có ý nghĩa rất cần thiết tại Châu Á. Trên lịch sử, Việt Nam đã là đối tác hữu nghị quan trọng của Nhật Bản về mặt văn hóa hơn là kinh tế. Ngày nay, rất nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ, một số doanh nghiệp của Việt Nam cũng đã bắt đầu đầu tư vào Nhật Bản. Việt Nam những năm gần đây đã đạt được những bước tăng trưởng kinh tế vượt bậc và đang triển khai một số dự án lớn. Tuy nhiên, Việt Nam lại đang phải đối mặt với những khó khăn như sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng cơ sở, nuôi dưỡng ngành công nghiệp phụ trợ... Trong số đó, có thể nói đào tạo nguồn nhân lực là một trong những vấn đề lớn nhất. Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam được ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh xây dựng đối tác cùng phát triển và gắn bó giữa hai quốc gia đặt trọng tâm vào việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực hai nước.
 Rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của các bạn!
▲TOP
Hội nghị cấp cao kinh tế Nhật Bản
–Việt Nam
Tuyên bố thành lập Hội nghị kinh tế Nhật Bản
– Việt Nam
Cơ cấu tổ chức Hội nghị cấp cao (dự kiến) và Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản
-Việt Nam

Copyright © Japan Vietnam Economic Forum. All Rights Reserved.
Template By Netmania