日本語  tiếng Việt

Diễn đàn kinh tế
Nhật Bản -Việt Nam
Top Page
Xin chào
Tổ chức

 Tuyên bố thành lập Hội nghị kinh tế Nhật Bản – Việt Nam
 Ý tưởng xâp dựng “Cộng đồng Đông Á” hiện đang thu hút được sự chú ý quan tâm tại Nhật Bản. Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, đối với Nhật Bản, để tìm ra được một hướng đi mới trong tương lai nhằm thoát ra khỏi tình trạng kinh tế tăng trưởng thấp, thì việc tăng cường liên kết hợp tác với các nước lân cận trong khu vực Đông Á có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hơn nữa, Việt Nam hiện đang là đầu tàu với sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc tại khu vực Mê kông, đang làm một trong những nhân tố quan trọng trong việc phát triển và duy trì sự ổn định trong toàn thể ASEAN, cũng như là một quốc gia rất quan trọng cho nền hòa bình và phồn vinh tại khu vực Đông Á.

 Trên phương diện quan hệ kinh tế song phương, Nhật Bản có tổng giá trị đầu tư trực tiếp thực hiện nhiều nhất tại Việt Nam (tính theo giá trị lũy kế). Về mặt quan hệ ngoại thương, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, con người và giao lưu giữa các doanh nghiệp của Nhật Bản và Việt Nam, sẽ giúp hai nước cùng bổ trợ và cùng đem lại lợi ích to lớn nhất cho hai bên. Tại cuộc họp giữa người đứng đầu hai nước đã tái khẳng định việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương với tư cách là “Đối tác chiến lược”. Tháng 10 năm 2009, Hiệp định Đối tác kinh tế (EPA) giữa Nhật Bản và Việt Nam đã bắt đầu có hiệu lực, đây là bước khởi đầu cho việc cụ thể hóa hơn nữa mối quan hệ hai nước.

 Để thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam, cùng với việc xây dựng một nền tảng tin tưởng lẫn nhau trên phương diện chính trị, thì không thể thiếu được một kênh đối thoại liên tục nhằm đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện giữa chính phủ hai nước. Tuy vậy, điều quan trọng nhất đó là xuất phát từ tầm nhìn dài hạn, sự giao lưu giữa nhân dân, doanh nghiệp hai nước không chỉ tiến hành trên diện rộng mà còn được thực hiện theo chiều sâu với sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân. Bởi vì nếu như không có sự thông hiểu lẫn nhau và mối quan hệ hữu hảo giữa nhân dân, doanh nghiệp hai nước, thì sẽ không thể kì vọng vào một thành quả tốt đẹp trong tương lai.

 Xuất phát từ nhận thức như vậy, Hội nghị kinh tế Nhật Bản – Việt Nam được thành lập với mục đích xây dựng một cơ chế để các nhà doanh nghiệp và các học giả cùng hội đàm với nhau một cách định kỳ nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam. Trên cơ sở thảo luận nghiêm túc và chặt chẽ giữa các thành viên tham gia của hai nước Nhật Bản và Việt Nam, Hội nghị sẽ đưa ra các phương án giải quyết tất cả các vấn đề đang nổi cộm trong mối quan hệ song phương. Chúng tôi kỳ vọng sự tham gia của các nhà doanh nghiệp đang thành đạt, những nhà trí thức với trí tuệ sâu sắc của mình đóng góp và sự phát triển mối quan hệ Nhật Bản – Việt Nam
.
Thành viên sáng lập:
Hiroshi Okuda (Chủ tịch danh dự Liên đoàn kinh tế Nhật Bản - Keidaren).
Hiroshi Kato (Hiệu trưởng Đại học Kaetsu).
Shigenobu Nagamori (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn NIDEC).
Nobuya Minami (Nguyên chủ tịch Tập đoàn Điện lực Tokyo).
Masaaki Homma (Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới, Đại học Kinki).
(Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái)  

▲TOP
Hội nghị cấp cao kinh tế Nhật Bản
–Việt Nam
Tuyên bố thành lập Hội nghị kinh tế Nhật Bản
– Vi
ệt Nam
Cơ cấu tổ chức Hội nghị cấp cao (dự kiến) và Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản
-Việt Nam

Copyright © Japan Vietnam Economic Forum. All Rights Reserved.
Template By Netmania